Hồng Trà Trân Châu Trắng

Hồng Trà Trân Châu Trắng

  • 88
  • 12.000đ
  • 17.000đ
Các món khác
koycha tea
Trà Đào

17.000đ

koycha tea
Hồng Trà

10.000đ

koycha tea
Zalo
Hotline