Hồng Trà Trân Châu Đen

Hồng Trà Trân Châu Đen

  • 85
  • 12.000đ
  • 17.000đ
Các món khác
koycha tea
Trà Đào

17.000đ

koycha tea
Hồng Trà

10.000đ

Zalo
Hotline